شرکت طراحی مهندسی پژواک سازه راد، استخدام نگهبان
شرکت طراحی مهندسی پژواک سازه راد

استخدام نگهبان

  • کار تمام وقت
  • تهران/شهر قدس
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 4 الی 5 میلیون

شرح موقعیت شغلی

با سلام و وقتت بخیر شرکت نیازمند به یک نگهبان مسولیت پذیر است با شرایط ذیل زیر 40سال و داشتن کارت پایین خدمت یا معافیت در صورت داشتن شرایط تماس فرمایید.

  • حداقل سابقه کاری: کمتر از یک سال
  • حداقل : دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

با سلام و وقتت بخیر شرکت نیازمند به یک نگهبان مسولیت پذیر است با شرایط ذیل زیر 40سال و داشتن کارت پایین خدمت یا معافیت در صورت داشتن شرایط تماس فرمایید .