شرکت مگاتوان، استخدام آبدارچی
شرکت مگاتوان

استخدام آبدارچی

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 6 الی 7 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام نیروی خدماتی خانم در شرکت خصوصی واقع در سئول 

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

دفتر اداری نیروگاه تولید برق