شرکت آسیا سازه، استخدام مسؤل دفتر مدیر عامل
شرکت آسیا سازه

استخدام مسؤل دفتر مدیر عامل

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 7 الی 8 میلیون

شرح موقعیت شغلی

مسلط به آفیس و فوتو شاپ و امور دفتری و اداری سابقه کار مرتبط حداقل 5سال

موقعیت محل کار