مطب دندانپزشک، استخدام نظافتچی
مطب دندانپزشک

استخدام نظافتچی

  • کار تمام وقت، پاره وقت
  • قم/قم
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 11 الی 12 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به یک نفرخانم تا35سال جهت نظافت منزل ثابت  و یک نفر خانم تا35 برای کاردرشرکت نیازمندیم با حقوق مناسب بیمه بن خریدوپاداش

  • حداقل : دیپلم
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

نظافتچی منظم وبااخلاق به طورثابت