استخدام نظافتچی

24 فرصت شغلی
مرتب سازی:
داروخانه، استخدام نظافتچی
داروخانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
استخدام خانم جهت امور آشپزی و کارهای منزل
 • اصفهان/اصفهان
 • پاره وقت
شرکت آویژه دانه پارس، استخدام کارگرسالن تولید و نیروی خدماتی
شرکت آویژه دانه پارس
 • فارس/شیراز
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مهندسی پندآب تدبیر، استخدام نیرو خدمات
مهندسی پندآب تدبیر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
ارتباطات تلفن آسیا، استخدام نیروی خدماتی و نظافت - خانم
ارتباطات تلفن آسیا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
آژانس هواپیمایی، استخدام نیروی خدماتی
آژانس هواپیمایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
خوابگاه جمالزاده، استخدام نظافت چی
خوابگاه جمالزاده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
آریانا، استخدام تمیزکار
آریانا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر تقدیری، استخدام خدمتکار و اماده ساز
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر تقدیری
 • البرز/کرج
 • پاره وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران، استخدام نظافتچی و ابدارچی
آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
مهدکودک امید ایران، استخدام نیروی خدماتی جهت امور آشپزی و نظافتی
مهدکودک امید ایران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
مهان تکین دماوند، استخدام نظافتچی با بیمه، پاداش و سنوات
مهان تکین دماوند
 • تهران/تهران
 • تمام وقت