استخدام نظافتچی

29 فرصت شغلی
مرتب سازی:
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، استخدام کارمند خدمات
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
داروخانه، استخدام نظافتچی
داروخانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
استخدام خانم جهت امور آشپزی و کارهای منزل
 • اصفهان/اصفهان
 • پاره وقت
هتل ایرانشهر، استخدام خانه دار هتل
هتل ایرانشهر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت مروارید نوتاش البرز، استخدام شرکت نظافت خدمات
شرکت مروارید نوتاش البرز
 • البرز/گرمدره
 • تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
حمل و نقل دریایی آسیای میانه، استخدام نظافتچی و آبدارچی
حمل و نقل دریایی آسیای میانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت مروارید نوتاش البرز، استخدام نیروی نظافت
شرکت مروارید نوتاش البرز
 • البرز/گرمدره
 • پاره وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
شرکت آویژه دانه پارس، استخدام کارگرسالن تولید و نیروی خدماتی
شرکت آویژه دانه پارس
 • فارس/شیراز
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مهندسی پندآب تدبیر، استخدام نیرو خدمات
مهندسی پندآب تدبیر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
ارتباطات تلفن آسیا، استخدام نیروی خدماتی و نظافت - خانم
ارتباطات تلفن آسیا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
آژانس هواپیمایی، استخدام نیروی خدماتی
آژانس هواپیمایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
خوابگاه جمالزاده، استخدام نظافت چی
خوابگاه جمالزاده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)