استخدام نظافتچی

32 فرصت شغلی
مرتب سازی:
منزل شخصی، استخدام خدمت کار و نظافت چی
منزل شخصی
 • تهران/لواسانات
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
ویژه
شرکت مروارید نوتاش البرز، استخدام شرکت نظافت خدمات گرمدره
شرکت مروارید نوتاش البرز
 • البرز/گرمدره
 • پاره وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، استخدام کارمند خدمات
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
داروخانه، استخدام نظافتچی
داروخانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
استخدام خانم جهت امور آشپزی و کارهای منزل
 • اصفهان/اصفهان
 • پاره وقت
مطب دندانپزشک، استخدام نظافتچی
مطب دندانپزشک
 • قم/قم
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 11 الی 12 میلیون)
هتل ایرانشهر، استخدام خانه دار هتل
هتل ایرانشهر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت مروارید نوتاش البرز، استخدام شرکت نظافت خدمات
شرکت مروارید نوتاش البرز
 • البرز/گرمدره
 • تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
حمل و نقل دریایی آسیای میانه، استخدام نظافتچی و آبدارچی
حمل و نقل دریایی آسیای میانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت مروارید نوتاش البرز، استخدام نیروی نظافت
شرکت مروارید نوتاش البرز
 • البرز/گرمدره
 • پاره وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
شرکت آویژه دانه پارس، استخدام کارگرسالن تولید و نیروی خدماتی
شرکت آویژه دانه پارس
 • فارس/شیراز
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مهندسی پندآب تدبیر، استخدام نیرو خدمات
مهندسی پندآب تدبیر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)