شرکت حمل و نقل قصربهاران، استخدام نگهبان
شرکت حمل و نقل قصربهاران

استخدام نگهبان

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بدون بیمه
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نگهبانی و نظافت دفتر و محوطه
نگهبانی و سرایداری شرکت حمل ونقل واقع در کهریزک
درآمد مازاد درصورت داشتن موتور سیکلت
آب دادن به باغچه و درختها
داشتن ضامن معتبر

موقعیت محل کار