شرکت تجاری و توریستی، استخدام کادر اداری
شرکت تجاری و توریستی

استخدام کادر اداری

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

تعدادی نیرو جهت تکمیل کادر اداری و دفتری دفاتر جدید تجاری و توریستی خود جذب میکنیم
رنج سنی 20 الی 28 سال مجرد
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

معرفی شرکت

تعدادی نیرو جهت تکمیل کادر اداری و دفتری دفاتر جدید تجاری و توریستی خود جذب میکنیم
رنج سنی 20 الی 28 سال مجرد
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید