استخدام نگهبان ساختمان

استخدام نگهبان ساختمان

  • کار تمام وقت
  • فارس/شیراز
  • آقا / خانم
  • بدون بیمه
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نگهبانی از ساختمان در حال احداث واقع در شیراز بلوار باهنر جنوبی با امکانات اتاق نگهبانی سرویس بهداشتی یخچال و کولر بصورت بیست و چهار ساعت نگهبانی ارائه مدارک سجلی و معرف جهت کار الزامی میباشد


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • خوش ارتباط