استخدام کارگر ساده تلمبه چی پمپ بنزین

استخدام کارگر ساده تلمبه چی پمپ بنزین

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام تلمبه چی دست و چشم پاک پمپ بنزین 

با شماره قرار داده شده تماس بگیرید.