استخدام امورمشتریان در تهران

7 فرصت شغلی
مرتب سازی:
گروه صنعتی سپهر منور، استخدام کارشناس خدمات پس از فروش
گروه صنعتی سپهر منور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
سرمایه گذاری هوشمند، استخدام پشتیبان تلگرام و وبسایت(دورکاری)
سرمایه گذاری هوشمند
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دانش بنیان، استخدام کار غیرحضوری
شرکت دانش بنیان
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای
شرکت ایسام، استخدام کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان
شرکت ایسام
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
ملی شیمی کشاورز، استخدام کارشناس پشتیبان فروش
ملی شیمی کشاورز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
سرمایه گذاری هوشمند، استخدام نیروی خانم به صورت کار درمنزل اینترنتی
سرمایه گذاری هوشمند
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری، هم تیمی (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دانش بنیان، استخدام کارمند پشتیبانی غیر حضوری
شرکت دانش بنیان
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری