استخدام فروشنده در تهران

77 فرصت شغلی
مرتب سازی:
نمایشگاه موسیقی آلیک، استخدام نوازنده پیانو در نمایشگاه لوازم موسیقی
نمایشگاه موسیقی آلیک
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
فروشگاه های زنجیره ای خانه ایرانی، استخدام فروشنده
فروشگاه های زنجیره ای خانه ایرانی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت
ویرا مدرن ایرانیان، استخدام فروشنده لوازم خانه و آشپزخانه 
ویرا مدرن ایرانیان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
فروشگاه پوشاک ویژن، استخدام فروشنده
فروشگاه پوشاک ویژن
 • تهران/تهران
 • پاره وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
کیف وکفش زنانه، استخدام فروشنده خانم
کیف وکفش زنانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
نمایشگاه موسیقی آلیک، استخدام نوازنده در فروشگاه لوازم موسیقی
نمایشگاه موسیقی آلیک
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
اندیشکده زیستبان هرمس، استخدام فروشنده فعال با فن بیان بالا
اندیشکده زیستبان هرمس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
فروشگاه مانتو، استخدام فروشنده
فروشگاه مانتو
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت
کاسپین مد، استخدام فروشنده خانم و سرپرست فروش
کاسپین مد
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
مغازه مکمل های دارویی، استخدام فروشنده مجرد خانم یا آقا
مغازه مکمل های دارویی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
فروشگاه کیف صبا، استخدام فروشنده مغازه عمده فروشی کیف
فروشگاه کیف صبا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
مغازه مکمل های دارویی، استخدام یک خانم فروشنده مجرد
مغازه مکمل های دارویی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)