استخدام کارگر ساده در قزوین

2 فرصت شغلی
مرتب سازی:
ایرانی، استخدام کار در منزل بسته بندی دوخت
ایرانی
  • اصفهان/اصفهان (دورکاری)
  • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
کارخانه پند، استخدام کارگر ماله پروانه
کارخانه پند
  • قزوین/قزوین
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)