استخدام بازاریاب تلفنی

31 فرصت شغلی
مرتب سازی:
مرکز آموزشی استادحمیدی، استخدام بازاریاب تلفنی در منزل
مرکز آموزشی استادحمیدی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مرکز مشاوره کنکور، استخدام کارمند فروش تلفنی
مرکز مشاوره کنکور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
شرکت همراهان فردایی روشن، استخدام کارشناس فروش تلفنی
شرکت همراهان فردایی روشن
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : 12 الی 13 میلیون)
آکادمی خاص باش، استخدام بازاریاب تلفنی حضوری و دورکار
آکادمی خاص باش
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری
شرکت نگرش تجارت آرا (آراکو)، بازاریاب تلفنی
شرکت نگرش تجارت آرا (آراکو)
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت آسان خرید، استخدام کارشناس فروش تلفنی
شرکت آسان خرید
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
شرکت پخش ماهان، استخدام بازاریاب تلفنی خانم
شرکت پخش ماهان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
شرکت تجهیزات پزشکی کاریز طب، استخدام بازاریاب تلفنی
شرکت تجهیزات پزشکی کاریز طب
 • البرز/گرمدره
 • تمام وقت
استخدام فروشنده تلفنی مسلط به زبان انگلیسی
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری
استخدام پشتیبانی تلفنی دورکار
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 14 الی 15 میلیون)
شرکت نگین پردیس ویرا، استخدام بازاریاب تلفنی
شرکت نگین پردیس ویرا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
آکادمی امروز، استخدام مشاور فروش تلفنی
آکادمی امروز
 • قم/قم
 • تمام وقت