استخدام برنامه نویس در یزد

26 فرصت شغلی
مرتب سازی:
بستر هنرهای دیجیتال، استخدام برنامه نویس Android
بستر هنرهای دیجیتال
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری (حقوق : بیش از 15 میلیون)
بینا سنجش ویرا، استخدام برنامه نویس هوش مصنوعی
بینا سنجش ویرا
 • خوزستان/اهواز (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای، هم تیمی (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
بینا سنجش ویرا، استخدام برنامه نویس هوش مصنوعی پایتون
بینا سنجش ویرا
 • خوزستان/اهواز (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری، پروژه ای، کاراموزی (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
شرکت دانش بنیان بینا سنجش ویرا، استخدام برنامه نویس هوش مصنوعی
شرکت دانش بنیان بینا سنجش ویرا
 • خوزستان/اهواز (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری، پروژه ای، کاراموزی، هم تیمی (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
اپ فوتبالیشو، استخدام مهندس نرم افزار
اپ فوتبالیشو
 • تهران/ری (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 11 الی 12 میلیون)
ارتباط سبز، استخدام برنامه نویس ری اکت
ارتباط سبز
 • مازندران/ساری (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
سیما دانش ایساتیس، استخدام برنامه نویس و پشتیبان
سیما دانش ایساتیس
 • یزد/یزد
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
استخدام برنامه نویس وردپرس
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • دورکاری، پروژه ای
نوین دولوپرز، استخدام برنامه‌نویس android
نوین دولوپرز
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : بیش از 15 میلیون)
نوین دولوپرز، استخدام برنامه‌نویس vue.js
نوین دولوپرز
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : بیش از 15 میلیون)
نوین دولوپرز، استخدام برنامه نویس php
نوین دولوپرز
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : بیش از 15 میلیون)
سازه های نرم افزاری سورن، استخدام برنامه نویس بک اند
سازه های نرم افزاری سورن
 • فارس/شیراز (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : 4 الی 5 میلیون)