استخدام امورمشتریان

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
تصویر سازان، استخدام پشتیبان تلگرام و وبسایت(دورکاری)
تصویر سازان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دانش بنیان، استخدام کار غیرحضوری
شرکت دانش بنیان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای
تصویر سازان، استخدام نیروی خانم به صورت کار درمنزل اینترنتی
تصویر سازان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری، هم تیمی (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دانش بنیان، استخدام کارمند پشتیبانی غیر حضوری
شرکت دانش بنیان
  • تهران/تهران (دورکاری)
  • دورکاری
استخدام کارشناس امور مشتریان
  • مازندران/ساری
  • تمام وقت